Pete's challenge-Vietnamese

By imadealine

I need to figure out how to record audio alone...Anyway I did 3 parts of Pete's challenge in Vietnamese since there are so many records of people speaking already.

Part 1:
Cho rằng nhờ cái ơn cũa những thói quen sống hàng ngày của bạn, cái không khí bạn hít thở hoặc một cái ức cục trong DNA của bạn, cuộc sống của bạn có thể chấm dứt một cách đột ngột hoặc từ từ qua một cách quá đau đớn và không thể nào có thể ngăn chận được.

(Given that by grace of your day-to-day living habits, the air you breathe or a hiccup in your DNA, your life could end suddenly or slowly in a most painful and unstoppable way.)

Part 2 (about 26 secs in):
Cho rằng tất cả những điều này là thật, chúng tôi thách đố các bạn hãy bước ra ngoài và tìm kiếm mặt trời , dù mặt trời ở trên bầu trời, ở trên gương mặt của những người mà bạn thấy, hoặc trong trái tim của bạn.

(Given that all these things are true, we challenge you to step outside and find the sun, whether the sun is in the sky, in the faces of the people you see, or within your own heart.)

Part 3 (about 44 secs in):
Chúng tôi thách đố các bạn đấy.

(We challenge you.)

Video
Pete's challenge-Vietnamese

Created: Jan 24, 2010

Tags: vietnamese, pete's challenge

Video Media

Related Records:

eleven/eleven (High-Res)
eleven/eleven (High-Res) By MattConley
Pete's Challenge - RegularJOE
Pete's Challenge - RegularJOE By Joe
Chicken bumper
Chicken bumper By imadealine
Paper lantern in Thailand (no sound)
Paper lantern in Thailand (no sound) By Gimik_Jo
The REGULARITY (#10) 01-15-2010
The REGULARITY (#10) 01-15-2010 By The Regularity
Secret Santa for RoddyG!
Secret Santa for RoddyG! By imadealine
Aid the Rising Sun
Aid the Rising Sun By MattConley
Like a Growing Tree
Like a Growing Tree By MattConley
HitRECord PSA
HitRECord PSA By Sabina
Scrimp-N-Save Latyrx remix!
Scrimp-N-Save Latyrx remix! By imadealine
Sun Dance
Sun Dance By Kim_asterisk
Find the sun
Find the sun By Jennifer