Pete's challenge in Vietnamese

By imadealine

With help from my dad, here's the challenge in Vietnamese! I hope the characters come out right. Hopefully I will find time to RECord :)


Chúng tôi đưa ra một thách đố:

Cho rằng bất cứ cái tòa nhà nào mà nơi đó bạn hiện đang sống, làm việc, chơi đùa, sáng tạo, thương yêu, tự cảm thấy buồn chán, đếm những nỗi khốn khổ của mình, có thể bị san bằng do cái sức mạnh không của một ai ngoài cái sức mạnh của trái đất.

Cho rằng nhờ cái ơn cũa những thói quen sống hàng ngày của bạn, cái không khí bạn hít thở hoặc một cái ức cục trong DNA của bạn, cuộc sống của bạn có thể chấm dứt một cách đột ngột hoặc từ từ qua một cách quá đau đớn và không thể nào có thể ngăn chận được.

Cho rằng các đại dương/biển cả có thể dâng lên cao chung quanh bạn, bầu trời có thể xụp xuống trên đầu bạn, hoặc đất có thể mở toan ra dưới chân bạn và nuốt chững bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, không do dự hoặc quan tâm.

Cho rằng tất cả những điều này là thật, chúng tôi thách đố các bạn hãy bước ra ngoài và tìm kiếm mặt trời , dù mặt trời ở trên bầu trời, ở trên gương mặt của những người mà bạn thấy, hoặc trong trái tim của bạn.

Cho rằng tất cả những sự kiện này là thật, chúng tôi thách đố các bạn hãy xem thử bằng cách nào những sự kiện này lại trở thành sự tự do theo đó những điều ấy lại chỉ cho bạn thấy bạn bất lực như thế nào.

Cho rằng những sự kiện này có thật, chúng tôi thách đố các bạn hãy xem rằng các bạn chẳng làm chù được cái gì cả, và cũng đừng xem bất cứ cái gì làm chủ được các bạn. Tất cả cuộc sống này chỉ là một khoảnh khắc, và mọi việc chỉ là vay mượn mà thôi. Nếu các bạn thấy những điều này là có thật, thì chúng tôi thách đố các bạn hãy cho những gì bạn có thể cho việc cứu trợ ở Haiti. Dù đó chỉ là việc cho biết về tình hình mới nhất để nâng cao sự lưu tâm trong các bạn bè của bạn, hoặc qua hình thức đồng tiền đô la, nếu các bạn có thề chia xẻ. Và rồi trong 30 ngày sau đó, có lẽ bạn có thể làm như vậy cho bất cứ ai cần đến. Và rồi trong 30 ngày sau đó. Tất cả những gì bạn có, mỗi một chốc lát, mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp dập của trái tim đều là vay mượn cả. Các bạn có sự tự do cho diều đó cho bất cứ ai mà các bạn muốn.

Chúng tôi thách đố các bạn đấy.

Document
Pete's challenge in Vietnamese

Created: Jan 19, 2010

Tags: vietnamese, pete's challenge

Document Media

Related Records:

Yellow: An Asian American Story
Yellow: An Asian American Story By MistaaaJay
Pete's Challenge
Pete's Challenge By PeteForester85
Biology and your moms
Biology and your moms By imadealine
The voice
The voice By imadealine
PETE'S CHALLENGE (joe's revision)
PETE'S CHALLENGE (joe's revision) By Joe
A short story of the Vietnam war
A short story of the Vietnam war By BrandoCommando
Tiny story: Escape
Tiny story: Escape By imadealine
Pete's french challenge
Pete's french challenge By Gimik_Jo
Dreams-Romeo+Juliet Act 1, Scene 4
Dreams-Romeo+Juliet Act 1, Scene 4 By imadealine
Beauty
Beauty By the.chons
10yrs, 5yrs, 1
10yrs, 5yrs, 1 By Piper
Equation of fire
Equation of fire By imadealine